Ukraina zniosła embargo na polskie mięso

Wczoraj Ukraina zniosła embargo na eksport polskiego mięsa i produktów mięsnych. To wynik kontroli, które przeprowadziły ukraińskie służby weterynaryjne wśród polskich masarni i hodowli drobiu. Pozwolenie na eksport otrzymały 23 zakłady.

Strona ukraińska uznała, że większość uwag co do procesu produkcji została uwzględniona przez zakłady w Polsce, dlatego też można znieść zakaz. Embargo na polskie mięso i produkty mięsne zostało nałożone 26 marca ubiegłego roku. Wiele zakładów poniosło z tego tytułu milionowe straty.
Zakłady mięsne, które chcą również uzyskać pozwolenie na eksport do Ukrainy, powinny złożyć odpowiedni wniosek do Głównego Inspektoratu Weterynarii, po czym poddane będą stosownej kontroli.

MS