Ukraina zdetronizowała Polskę w produkcji marchwi

Ukraina stała się czołowym europejskim producentem marchwi, jak wynika z najnowszych danych Fruit-Inform. Tym samym po raz pierwszy w 2011 roku zajęła pozycję lidera w zbiorach marchwi, detronizując dotychczasowego największego producenta – Polskę oraz liczącą się na europejskim rynku Wielką Brytanię.

Jest to spowodowane znaczącym wzrostem obszaru upraw oraz produkcji tego warzywa. Obecnie jedynie cztery kraje na świecie poza Europą produkują więcej marchwi niż Ukraina i są to Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja oraz Uzbekistan.
Pomimo tak znacznej produkcji, zdaniem lokalnych analityków eksport marchwi będzie utrudniony, między innymi ze względu na brak doświadczenia ukraińskich producentów odnośnie technologii uprawy oraz przechowywania (brak zmodernizowanych i nowoczesnych chłodni). Z uwagi na znaczącą nadprodukcję w bieżącym sezonie spodziewany jest spory spadek cen ukraińskiej marchwi (zdaniem producentów nawet trzykrotny), a wstępne dane szacunkowe zakładają
wielkość eksportu nawet na poziomie 60,0-80,0 tys. ton marchwi pod warunkiem znalezienia korzystnych rynków zbytu na przykład na Środkowym Wschodzie.
Według najnowszych danych FAO, w roku 2010 produkcja marchwi zamknęła się wielkością niecałych 715,0 tys. ton.
Źródło: FAMMU/FAPA