Ukraina marchwią stoi?

W drugim półroczu 2012 roku ukraińscy eksporterzy odnotowali rekordowy wzrost wysyłki marchwi. W okresie od lipca do końca grudnia minionego roku wyeksportowali ponad 1,5 tys. ton tego warzywa, co w porównaniu z rokiem 2011 dało ponad 20-krotny wzrost wysyłki.

W drugim półroczu 2011 roku Ukraina wyeksportowała 70 ton marchwi.

Już drugi rok z rzędu ukraińska marchew najpopularniejsza jest na mołdawskim rynku, który przyjął prawie 70% całego eksportu.

Pozostałe państwa zainteresowane ukraińska marchwią to Rosja i Białoruś. 

 
Oprac. EG (Źródło: FAMMU/FAPA)