UE: Wsparcie i ochrona rynku zbóż

Parlament Europejski zatwierdził propozycję budżetu na 2009 r. Wydatki w tegorocznym budżecie (na rolnictwo ogółem) zostały zaakceptowane w wysokości 54,7 mld euro, tj. 1,1% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Pomoc bezpośrednia wzrośnie o 2,6% do 37,8 mld euro, wydatki na II filar WPR (rozwój obszarów wiejskich) – o 2,6% do blisko 13,7 mld euro.

Bieżący sezon zapowiada się nadwyżkowo, zbiory podstawowych gatunków w wielu krajach UE okazały się nadspodziewanie dobre. Dotyczy to przede wszystkim Francji, Niemiec, a także Polski. W niektórych unijnych krajach odnotowuje się natomiast skutki niekorzystnych warunków pogodowych, w tym przede wszystkim suszy (dotyczy to Hiszpanii, Włoch, Węgier i Rumunii).

W październiku minionego roku Unia Europejska powróciła do ceł w imporcie ziarna. Najwyższą ochronę celną stosuje się, jak do tej pory, w stosunku do gatunków paszowych – żyto, kukurydza, sorgo. Nadal zerowe stawki celne utrzymywane są w przypadku pszenicy wysokiej jakości.

W sezonie 2008/09 do skupu zostało skierowane ok. 1,6 mln ton ziarna, przede wszystkim jęczmienia i kukurydzy. Był to ostatni sezon skupu kukurydzy. W bieżącym 2009/10 pułap w skupie tego gatunku zrównany został z zerem. Do skupu nadal jeszcze może trafiać jęczmień.

Gwałtownie spada światowa wymiana handlowa. Spadek ten był już widoczny w drugim półroczu ubiegłego roku. Coraz bardziej niepokojące są prognozy dotyczące redukcji światowego eksportu w bieżącym roku – według ostatnich przewidywań Światowej Organizacji Handlu, wyniesie on 10%. Pobudzenie handlu staje się jednym z priorytetów działań antykryzysowych. W dobie ogólnoświatowego kryzysu większego znaczenia nabiera doprowadzenie rundy z Doha do pomyślnego końca. Zmierza ona do dalszej liberalizacji światowego handlu, w tym w obszarze rolnictwa. Kluczowymi punktami porozumienia są redukcja taryf celnych, obniżenie wsparcia krajowego w największym stopniu zakłócającego światowy handel oraz zniesienie subsydiów eksportowych.