UE: Więcej pieniędzy na promocję jedzenia owoców wśród dzieci

Szklanka mleka dla każdego ucznia? To pomysł znany i chwalony. Parlament uznał, że przyszedł czas, by promować również pozytywne nawyki jedzenia warzyw i owoców oraz edukować dzieci w szkołach na temat zdrowego odżywiania. Posłowie poparli program Owoce w szkole” i zagłosowali nad znacznym zwiększeniem budżetu na jego realizację aż do 500 milionów w latach 2009/2010.”

W ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek konsumpcji owoców i warzyw w UE. Problemy nadwagi i otyłości w UE pogłębiają się, zwłaszcza wśród dzieci: szacuje się, że około 22 milionów dzieci ma nadwagę, a wśród nich 5,1 miliona jest otyłe (dane z 25 krajów członkowskich UE).

  
Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi spożycia owoców i warzyw w Polsce, przeciętny Polak zjada ich jedynie ok. 250 g dziennie, co plasuje nas na szarym końcu wśród państw członkowskich UE. W rankingu wyprzedzamy jedynie naszych południowych sąsiadów (Czechów, Słowację) i Łotwę. WHO i FAO zaleca dzienne minimalne spożycie tych produktów na poziomie 400 g.

PE w przyjętym raporcie przygotowanym przez Nielsa BUSKA (ALDE, DK) wezwał do znacznego zwiększenia budżetu do 500 milionów euro na realizację programu w latach 2009/2010. W uzasadnieniu parlamentarzyści podkreślają, że jeden owoc tygodniowo nie wystarczy, aby zmienić nawyki żywieniowe, nie wpłynęłoby to również na zmianę stanu zdrowia publicznego. A właśnie długofalowe zmiany są głównym założeniem całego projektu. Dlatego projekt Owoce w szkole” powinien zapewniać każdemu uczniowi porcję owoców codziennie.

Dodatkowo, posłowie zwracają uwagę, że program “Owoce w szkole” nie może być kierowany tylko do dzieci w wieku 6 do10 lat uczęszczających do szkoły, jak proponowała Komisja. Programem powinny objęte być także dzieci w wieku przedszkolnym, tak aby wypełnić priorytetowe założenia projektu, które wliczają wczesną edukację i wyrobienie pozytywnych nawyków wśród najmłodszych.

W przypadku, gdy jedno lub więcej państw członkowskich nie wykorzysta środków wspólnotowych, środki te mogą zostać przekazane do wykorzystania innym państwom członkowskim.  

foto i opr. MS/Wrp.pl 
Niels BUSK (ALDE, DK)Sprawozdanie w sprawie programu na rzecz spożywania owoców w szkołach