UE w sprawie mączek mięsnych w paszach

Polska delegacja, podczas posiedzenia Rady UE w dn. 21 lutego br., złożyła propozycję zniesienia zakazu stosowania mączek mięsnych i mięsno-kostnych w paszach dla drobiu i trzody chlewnej. Nasz kraj domaga się jak najszybszych działań w tym zakresiew celu zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności produkcji zwierzęcej w UE.

Zezwolenie na stosowanie białka zwierzęcego w paszach dla nieprzeżuwaczy zmniejszyłoby
zależność unijnego przemysłu paszowego i produkcji zwierzęcej od importu drogiej śruty sojowej.
Zdaniem Polski, uzasadnieniem dla podjęcia takiej decyzji przez unijne władze jest ogólny postęp w zakresie zwalczania ryzyka choroby BSE. Propozycję poparło kilka delegacji m.in. słoweńska, litewska i łotewska. Również Holandia jest za dopuszczeniem mączek zwierzęcych w żywieniu inwentarza, pod warunkiem, że w mocy pozostanie nadal zakaz żywienia mączkami przeżuwaczy oraz zwierząt tego samego gatunku, z którego pochodzą mączki. Jednak większość państw członkowskich, w tym Niemcy i Belgia, była zdania, że należy najpierw wprowadzić w życie gwarancje bezpieczeństwa.

Komisja Europejska nie jest jeszcze gotowa na zniesienie zakazu, jak poinformował Komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumenta John Dalli, i do jesieni tego roku nie przygotuje projektu nowych przepisów. Zdaniem komisarza Dalli, najważniejsze są bowiem względy bezpieczeństwa żywności i należy najpierw zagwarantować integralność danych naukowych dotyczących pasz zawierających białko zwierzęce. Komisarz zapewnił jednak delegatów, że weryfikacja niezbędnych narzędzi kontroli jest bliska ukończenia i jesienią tego roku może rozpocząć się dyskusja dotycząca zniesienia zakazu mączek zwierzęcych w paszach dla trzody i drobiu.

Źródło: FAPA/FAMMU