UE traci udział w światowym eksporcie mleka

Prym na światowym rynku mleka wiedzie Nowa Zelandia, duży wzrost wywozu odnotowała także Australia. Unia Europejska pozostaje istotnym eksporterem nabiału (w tym pierwszym dostawcą serów na rynki światowe), jednak notuje systematyczne straty, jak pokazują analizy wyników eksportu najważniejszych graczy na rynku mleka w I półroczu br.

W omawianym okresie najbardziej zmalał eksport mleczarski ze Stanów Zjednoczonych.
Wielkość wywozu serów od 4 najważniejszych światowych eksporterów był w okresie styczeń-czerwiec br. nieznacznie (o 3%) mniejsza ni rok wcześniej, a to za sprawą 4% spadku wywozu z Unii Europejskiej, 16% – z Australii i a 30% z USA. Nie zrekompensowały tego większe o ponad 1/5 dostawy serów z Nowej Zelandii.
Wywóz masła pozostał dość stabilny, jednak lekkiemu spadkowi sprzedaży z UE (-3%) oraz a 84% z USA towarzyszył wzrost wielkości eksportu z Nowej Zelandii (o prawie 1/5) i ponad dwukrotnie większe niż w I połowie 2008 roku wysyłki z Australii.

Państwa Oceanii odnotowały imponującą dynamikę eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). W I półroczu br. sprzeda z Nowej Zelandii wzrosła a o 64%, a z Australii dwukrotnie. Wywóz OMP ze Wspólnoty zmalał o 6%, a ze Stanów Zjednoczonych – przed rokiem największego dostawcy OMP na rynki światowe – o ponad połowę.