UE skarży rosyjski zakaz importu wieprzowiny do WTO 

Unia Europejska zaskarżyła 8 kwietnia na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) rosyjski zakaz importu świń, świeżej wieprzowiny oraz niektórych produktów wieprzowych z UE.

Rosja zamknęła dla UE swój rynek wieprzowiny, na który trafiało blisko 25% unijnego eksportu tego produktu, pod koniec stycznia 2014 r. Powodem decyzji było wykrycie czterech odosobnionych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na granicy Polski i Litwy z Białorusią.
Zakaz handlu naraził unijnych hodowców na poważne straty. Dwustronne rozmowy z Moskwą jak dotąd nie przyniosły żadnych wyników. Nie widząc innej możliwości rozwiązania problemu, Unia Europejska postanowiła odwołać się do procedur rozstrzygania sporów w ramach WTO, składając wniosek o formalne konsultacje z Rosją.
(wrp.pl)