UE: Prognozy zbioru zbóż

Spadły prognozy zbioru zbóż w UE, ale tylko o 0,3 mln to, jak podaje Strategie Grains. W UE w sezonie 2009/10 szacunkowe zbiory wyniosą 283 mln ton. Jest to o 9% mniej w porównaniu z zeszłym sezonem, ale o 6,5 mln ton więcej w stosunku do średniej z ostatnich trzech lat.

Prognozowana produkcja pszenicy pozostaje bez zmian, w wysokości 126,5 mln ton wobec
140 mln ton w poprzednim sezonie. Poprawa prognoz dla krajów położonych w środkowej i wschodniej części UE (o 1,8 mln ton), związana z czerwcowymi opadami deszczu, zrekompensowała redukcję prognoz dla niektórych krajów zachodniej części Wspólnoty (spadek o1,2 mln ton), m.in. dla Francji, krajów Beneluksu i Hiszpanii.

Analitycy Strategie Grains, przewidują produkcję kukurydzy na poziomie 56,6 mln ton w bieżącym sezonie, czyli o 0,9 mln ton mniej w stosunku do czerwcowej prognozy. W zeszłym sezonie Unia zebrała 62,3 mln ton kukurydzy. Redukcja wynika przede wszystkim z pogorszenia przewidywań zbiorów dla Włoch – o 0,7 mln ton – głównie ze względu na niższą od przewidywanej powierzchnię upraw.

Zadowalająca jest kondycja upraw kukurydzy we Francji i w Niemczech. Wysokie występowanie chorób oraz skutki majowej fali upałów budzą niepokój o stan plantacji kukurydzy we Włoszech. Redukcja zbiorów dotyczy również w przypadku Włoch pszenicy durum – z 8,1 mln ton do 7,8 mln ton i 9,7 mln ton sezon wcześniej. Zbiory durum w UE dobiegają końca. Jakość ziarna jest zróżnicowana w Hiszpanii i Włoszech i zadowalająca we Francji.