UE produkuje, eksportuje i importuje więcej wołowiny

Produkcja wołowiny w Unii Europejskiej w 2014 roku zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego roku. To jednak nie koniec – KE prognozuje dalszy wzrost produkcji tego mięsa we Wspólnocie.

W ubiegłym roku kraje Unii Europejskiej wyprodukowały o 2,1% więcej mięsa wołowego niż rok wcześniej. Tak oszacowała Komisja Europejska, a wyniki przedstawiła w marcowym raporcie.
Taki wynik to efekt zwiększającego się pogłowia krów mlecznych w stosunku do bydła mięsnego, a co za tym idzie, większej podaży zwierząt w rzeźniach. Ponadto, większa ilość bydła mlecznego zaczęła częściej trafiać do uboju w związku ze spadkiem cen mleka oraz ograniczeniem produkcji ze względu na ograniczenie kwotami mlecznymi w sezonie 2014/2015. Trzeba też wspomnieć, że niższe ceny pasz oraz dobra ich jakość, sprzyjały wzrostowi wagi ubijanych zwierząt.
Wyraźny jest tutaj trend zwiększenia się liczby ubojów wśród nowych państw członkowskich UE – tutaj w 2014 r. liczba ubojów bydła wzrosła o 10%, w „starej” piętnastce zwiększyła się tylko o 1,2%. Mimo tak dużej różnicy, w ujęciu wagowym wzrost produkcji był zbliżony i wyniósł ok. 80 tys. ton. Jak prognozuje Komisja Europejska, w 2015 r. produkcja netto tego gatunku mięsa we Wspólnocie zwiększy się o dalsze 1,5% – do 7 mln 658 tys. ton.

W 2014 r. z Unii Europejskiej wyjechało 207 tys. ton wołowiny. Jest to wynik aż o 29% lepszy, niż rok wcześniej. Był to wynik silnego popytu płynącego z Hongkongu, zachodnich Bałkanów oraz Filipin (nowy rynek zbytu). Bieżący rok również będzie dobry dla producentów tego mięsa, szczególnie, że otwiera się dla nas amerykański rynek (na razie tylko dla Irlandii), a także turecki.

W 2014 r. eksport żywca wołowego z Unii zwiększył się o 5,4%. Liban był najważniejszym kierunkiem zbycia tych zwierząt ze Wspólnoty (45% udział w eksporcie).
Nie tylko więcej produkujemy i eksportujemy, ale też więcej mięsa wołowego importujemy. W minionym roku kraje Wspólnoty zaimportowały 307 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 1,1% więcej niż w 2013 r. Przywóz z Argentyny oraz Urugwaju obniżył się, zwiększył się za to import z Brazylii oraz z Australii. Jak prognozuje Komisja Europejska, w 2015 r. Unia sprowadzi o 1% mniej tego gatunku mięsa niż w 2014 r.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA