UE: Produkcja i spożycie wołowiny spada

Produkcja wołowiny w krajach Unii Europejskiej w 2008 r. była o 2% niższa niż rok wcześniej, a spożycie tego mięsa zmniejszyło się w tym samym czasie o 2,5%. Było to efektem trudności związanych z chorobą niebieskiego języka oraz z kryzysem ekonomicznym. N


Sytuacja różniła się jednak w poszczególnych krajach – np. w Niemczech ubój bydła zwiększył się o 2%. Ocenia się, że w bieżącym roku produkcja wołowiny spadnie o 0,7%, a jej spożycie – o 0,5%. Ceny wołowiny, które w 2008 r. wzrosły, w bieżącym roku zmienią się tylko nieznacznie. Unia pozostanie importerem netto wołowiny, choć deficyt w handlu zagranicznym tym mięsem zmniejsza się. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2008 r. eksport wołowiny z Unii był o 53% większy niż rok wcześniej. Najwięcej tego mięsa eksportuje się do Rosji – w ciągu ostatniego roku eksport ten wzrósł o 47%. Czterokrotnie zwiększył się eksport do Szwajcarii, która stała się drugim pod względem ilości rynkiem zbytu unijnej wołowiny. W tym samym czasie import wołowiny do Unii spadł o 36%.

(Agra Europe 2008, nr 2341, s. M/7)
W.M.
foto: WRP