UE – Możliwy deficyt surowców oleistych w sezonie 2006/07

Po raz pierwszy od trzech lat światowy popyt na surowce oleiste wsezonie 2006/07 prawdopodobnie przekroczy podaż, a deficyt osiągnieokoło 6-7 mln ton.

Po raz pierwszy od trzech lat światowy popyt na surowce oleiste w sezonie 2006/07 prawdopodobnie przekroczy podaż, a deficyt osiągnie około 6-7 mln ton.
W terminie średnio do długookresowego czynniki fundamentalne będą indukować wzrost cen na skutek silnego popytu generowanego przez przemysł spożywczy i biopaliw. Wzrost popytu spowoduje spadek światowych zapasów oleistych i olejów Spodziewany jest wzrost produkcji soi w sezonie 2006/07 do 220,8 mln ton, więc 2,3 mln ton więcej niż prognozy miesiąc wcześniej dzięki wzrostowi prognoz w USA i Argentynie.
Równolegle spadną zapasy soi w wyniku wzrostu popytu na nią o 10 mln ton. W sezonie 2006/07 spodziewany jest spadek produkcji rzepaku z 49,07 mln ton do 47,02 mln ton. W sezonie tym spodziewana jest nadwyżka przerobu rzepaku ponad poziom produkcji, co spowoduje również redukcję zapasów w Kanadzie Unii Indiach i innych krajach.
Światowa produkcja słonecznika wobec prognoz z przed miesiąca będzie mniejsza o 800 tys. ton a orzechów ziemnych o 500 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World – Alan

Na zdjęciu Soja zwyczajna. foto – Wikipedia