UE nie może iść na ustępstwa w negocjacjach z blokiem Mercosur

Przed spotkaniem ministerialnym między Unią Europejską  a łacińsko-amerykańskim blokiem handlowym Mercosur, Copa i Cogeca apelują do UE o niezwiększanie oferty rolnictczej w negocjacjach handlowych.

– UE już poszła na zbyt duże ustępstwa dotyczące rolnictwa względem krajów Mercosur, nie otrzymując nic w zamian. Ze sprawozdania Wspólnego Centrum Badawczego wynika, że potencjalna umowa o wolnym handlu kosztowałaby sektor rolny ponad 7 mld euro.

– Większość importowanej do UE wołowiny, cukru, drobiu i soku pomarańczowego już pochodzi z tych krajów. Ponad 75% wołowiny sprowadzanej do UE, głównie wysoko wartościowych kawałków, zostało wyprodukowane w krajach Mercosur. W przypadku brojlerów, wzbogacona oferta mogłaby doprowadzić do utraty rynku zbytu dla 150 mln brojlerów produkowanych w UE, spowalniając wzrost i ograniczając liczbę miejsc pracy na obszarach wiejskich. Sektory cukru i etanolu otrzymują wiele dopłat w krajach Mercosur. A kraje te nie przyjęły żadnych zobowiązań do ich ograniczenia. W związku z tym apelujemy do UE o utrzymanie ceł przywozowych, by nie dopuścić do pojawienia się nadpodaży na unijnym rynku i utrzymać równe warunki konkurencji. Produkcja ryżu w UE również znajduje się pod presją. Potencjalna umowa handlowa z Mercosurem uderzyłaby też w nasze rynki świeżych pomarańczy i soku pomarańczowego – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Copa – Cogeca nawołuje do ograniczenia dostępu do rynku UE dla wołowiny, cukru, drobiu, etanolu, ryżu i soku pomarańczowego sprowadzanych spoza UE. W związku z brakiem pewności wynikającym z Brexitu, a także ze względu na dyskusje na temat przyszłej wspólnej polityki rolnej i budżetu UE Copa – Cogeca odrzuca wszelkie ustępstwa w negocjacjach.

Ich zdaniem  rolnicy i ich spółdzielnie nie powinni ponieść ceny ewentualnej umowy handlowej z Mercosurem w zamian za ustępstwa na rzecz innych sektorów.

– Nasze obawy zostały nakreślone w piśmie wysłanym do Rady UE, posłów do PE, komisarz UE ds. handlu, Cecilii Malmström oraz komisarza UE ds. rolnictwa, Phila Hogana i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrki Katainena przed spotkaniem ministrów rolnictwa 29 stycznia i spotkaniem ministerialnym zaplanowanym na 30 stycznia – podsumowuje Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca