UE: mniej wydatków na rolnictwo po 2013 r.

Wstępne założenia do unijnego budżetu na kolejną perspektywę budżetową, tj. na okres od 2013 do 2020 r., znacząco zmniejszają udział wydatków na rolnictwo, podaje FAMMU/FAPA. W ten sposób UE chce uzyskać środki na sfinansowanie nowych priorytetów – ochronę klimatu i innowacyjność gospodarki.

Wstępna propozycji nie zawiera jeszcze konkretnych liczb, jednak niepokoi już sam zamiar cięć w finansowaniu WPR. Najwięcej obaw budzą plany radykalnej reformy systemu jednolitych płatności, gdzie nie wyklucza się ich współfinansowania z budżetów krajowych. może to doprowadzić do powstania ogromnego zróżnicowania w wysokości płatności w poszczególnych krajach UE. Poza tym proponuje się, aby niedoskonały, obecny system dotacji, ustalonych w oparciu o ich historyczną wartość (przy przechodzeniu na SFP), był w przyszłości uzależniony m.in. od nieobowiązkowych usług na rzecz środowiska, zrównoważonych praktyk rolniczych czy też poprawy utrzymania krajobrazu na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej.
Pierwszy filar zawiera również płatności związane z interwencją na rynkach rolnych. I tutaj należy spodziewać się dalszych cięć środków.
Dokument proponuje dalsze wzmacnianie znaczenia II filara WPR – poprzez np. zwiększenie
stopnia obligatoryjnej modulacji. Rozważane jest również utworzenie III filara Wspólnej Polityki Rolnej, który miałyby za zadanie ochronę klimatu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności