UE łamie ustalone reguły WTO

Unia Europejska nie podporządkowała się regułom Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie transgenicznych roślin. W dniu 15 stycznia rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził, że podejmie niezbędne kroki w sprawie złamania przepisów WTO zabezpieczających jej prawa w zakresie wprowadzenia zakazu handlu roślinami genetycznie modyfikowanymi. Takie stanowisko USA popiera Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biotechnologicznego Europabio.

Europa Bio popiera kroki odjęte przez USA, przewidujące nałożenie na UE sankcji finansowych za niedostosowanie prawa Unii do zasad WTO. Raport Panelu Światowej Organizacji Handlu stwierdza, że: Kraje Członkowskie UE nie implementowały gruntownie przepisów UE dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanyc, zakazy handlu w poszczególnych Państwach Członkowskich powinny zostać zniesione a EU nie dokonała zatwierdzenia produktów, czego przyczyną wielokrotnie był zbyt długi proces oceny organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tylko w ciągu ostatnich lat wydano zezwolenie na import jedynie 4 produktom transgenicznych, przy 47 oczekujących na decyzje. W tym tempie załatwienie zaległych wniosków może zająć nawet 10-12 lat, nie biorąc pod uwagę systematycznie napływających nowych wniosków.

Rośliny transgeniczne oferują rolnikom dostęp do nowych form technologii, umożliwiając zwiększenie plonów, przy ograniczeniu oprysków i użycia środków ochrony roślin. W 2006 roku areał upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na całym świecie sięgnął 102 milionów ha, a ponad 10,3 milionów rolników zdecydowało się na ten rodzaj uprawy. Wciąż jednak trwa dyskusja nad tym jaki wpływ na zdrowie człowieka, ale i stan środowiska naturalnego mają transgeny wprowadzane do żywych organizmów roślinnych. Nie wszystkie kraje biorą do siebie obawy wielu naukowców. Przykładowo w Indiach w ostatnim roku ponad 2,5 miliona małych rolników uprawiało modyfikowaną genetycznie bawełnę.

Odporna na szkodniki kukurydza Bt jest jedyną rośliną genetycznie modyfikowaną uprawianą w Unii Europejskiej. W roku 2007 uprawiano ją w ośmiu krajach Unii Europejskiej, na łącznej powierzchni około 110 077 ha, przy wzroście 77% w ciągu ostatniego roku. Jej uprawy zakazała ostatnio Francja, co wywołało dość spore zamieszanie.

na podstawie: Niezaleśna Agencja Prasowa
Europa Biohttp://www.europabio.org
opr. MS
Wrp.pl