UE importerem mięsa drobiowego

Specjaliści oceniają, że wkrótce Unia Europejska stanie się importerem netto mięsa drobiowego. W 2013 r. import tego mięsa osiągnie 720 tys. ton i po raz pierwszy przewyższy eksport.

Logo CBR:


Specjaliści oceniają, że wkrótce Unia Europejska stanie się importerem netto mięsa drobiowego. W 2013 r. import tego mięsa osiągnie 720 tys. ton i po raz pierwszy przewyższy eksport. Popyt na mięso drobiowe rośnie w Unii szybciej niż podaż. Zwiększa się też konkurencja ze strony krajów, w których koszty produkcji są mniejsze, np. Brazylii. Import wołowiny zwiększy się z 568 tys. ton w bieżącym roku do 730 tys. ton w 2014 r. Spożycie tego mięsa rośnie, podczas gdy produkcja spada w następstwie ograniczania subsydiów.
(Agra Europe 2007, nr 2270, s. M/7)
W.M.

N