UE chroni się przed PED

Komisja Europejska zatwierdziła nowe przepisy zaproponowane przez krajowych ekspertów UE w celu zapobieżenia przedostaniu się wirusa PED (epidemiczna biegunka świń) do UE

Eksperci krajowi uzgodnili, że produkty takie jak suszona plazma z krwi świń mogą być sprowadzane do UE z krajów trzecich wyłącznie po obróbce cieplnej w temperaturze 80 °C w celu
inaktywacji ewentualnego wirusa oraz po sześciotygodniowym okresie przechowywania w temperaturze pokojowej w celu zwalczenia innych zanieczyszczeń. Suszona plazma z krwi świń jest
stosowana jako dodatek do pasz w żywieniu prosiąt po odsadzeniu. Jeśli chodzi o żywą trzodę chlewną, w 2013 r. import z USA i Kanady do UE był niewielki, a w tym roku nie były planowane
żadne wysyłki. Unijni eksperci stwierdzili również, że nasienie świń stwarza niewielkie zagrożenie przeniesienia wirusa. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do wzmożenia kontroli
bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach oraz zadeklarowała ponowny przegląd sytuacji na czerwcowym posiedzeniu komitetu regulacyjnego.

Nowy szczep wirusa PED zanotowano po raz pierwszy w USA w maju 2013 r. Od tego czasu rozprzestrzenił się na obszarze całego kraju, a także w Kanadzie, powodując znaczne straty dla
producentów trzody chlewnej ze względu na wysoką śmiertelność prosiąt. Pod koniec kwietnia 2014 r. liczba amerykańskich gospodarstw dotkniętych PED wzrosła do 5790, a wirus jest już obecny w 30 stanach USA. Chorobę zanotowano również w Meksyku i Japonii. Francja wprowadziła od 3 maja br. zakaz importu żywych świń, nasienia oraz produktów ubocznych (np. komponentów paszowych z krwi) z krajów dotkniętych PED. Tymczasowe restrykcje dotyczące importu żywca wieprzowego z USA wprowadziły również Chiny i Japonia.