UE: Bessa na rynku zbóż

Perspektywy urodzaju pszenicy w UE znajdują odzwierciedlenie w dalszym spadku cen. Plony w niektórych krajach okazują się być nadspodziewanie dobre. Do zniżek na unijnych giełdach przyczyniły się także spadki notowań na giełdzie w Chicago. W kończącym się tygodniu notowania pszenicy w kontrakcie sierpniowym (giełda w Paryżu) w dalszym ciągu spadały. W ostatni czwartek doszły do wartości zaledwie 122 euro/tonę, tj. o 3,9% mniejszej niż tydzień temu i jednocześnie najniższej dla tego kontraktu. Do ostatnich spadków przyczynia się również słaby popyt – rynek oczekuje na dalsze zniżki.

W tym tygodniu francuska firma analityczna Agritel podniosła prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy we Francji do 38,4 mln ton, znacznie powyżej wcześniejszych przewidywań wynoszących około 36 mln ton. Plony są wysokie, a jakość ziarna satysfakcjonująca, wyjątkiem jest rejon Bretanii, gdzie żniwa zostały znacznie opóźnione przez deszcze. Nadspodziewanie dobra sytuacja jest też w Niemczech. Zbiory pszenicy ozimej i jęczmienia będą wyższe niż w poprzednim sezonie.
Nadal problematyczna jest jakość ziarna, związana z ryzykiem opadów deszczu w kampanii
żniwnej. W ostatnim tygodniu taniała też kukurydza. Notowania tego gatunku na paryskiej giełdzie (kontrakt sierpniowy) obniżyły się do 125,5 euro/tonę. Niższe ceny były tylko na początku grudnia ub.r. (ceny w najniższym punkcie wynosiły 117,75 euro/tonę). Podobnie jak w przypadku pszenicy odnotowywane spadki związane są z urodzajem oraz osłabionym popytem na ziarno.
Jak na razie unijny eksport wygląda nie najgorzej. Od początku sezonu handlowego
wyeksportowano ponad 1,6 mln ton ziarna. Pomimo zapowiedzi niższych zbiorów w Rosji i na Ukrainie (w stosunku do poprzedniego sezonu, nadal dostawcy z rejonu Morza Czarnego odgrywać będą znaczącą rolę w eksporcie na kluczowe rynki zbytu – tj. kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Spadnie popyt importowy ze strony głównych odbiorców, dzięki zwiększeniu rodzimej produkcji. Oznacza to nadal dużą konkurencję w eksporcie.
Za oceanem również dominują zniżki. Na giełdzie w Chicago, pszenica konsumpcyjna w kontrakcie wrześniowym potaniała przez ostatni tydzień o 3,1% do 183,8 USD/tonę. Jest to najniższa wartość dla tego kontraktu. Ceny kukurydzy pozostały na prawie takim samym poziomie co tydzień wcześniej – 130,9 USD/tonę. Nie wykluczone jednak są ich dalsze zniżki. Pod koniec tygodnia amerykańska firma analityczna Informa Economics podała do wiadomości prognozę, w której tegoroczne zbiory kukurydzy w USA ocenione zostały na ok. 330 mln ton, tj. aż o ok. 11 mln ton więcej w stosunku do poprzedniej prognozy. Jeśli oficjalne prognozy USDA (raport ukaże się w przyszłym tygodniu), potwierdzą te przewidywania, to należy spodziewać się pogłębienia zniżkowego trendu cen kukurydzy na amerykańskim rynku.
W kraju nadal zboże coraz tańsze. Wpływają na to przede wszystkim dobre dotychczasowe wyniki kampanii żniwnej. Średnia cena zakupu przez przedsiębiorstwa pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się w ostatnim tygodniu o 7,6% do 502 zł/tonę, a paszowej aż o 11,8% do 462 zł/tonę. Nadal taniało żyto konsumpcyjne. Jego średnia cena obniżyła się przez ostatni tydzień o 4,1% do 292 zł/tonę. Żyto jest nadal najtańszym gatunkiem. Kukurydza kosztowała średnio 636 zł/tonę, tj. o 3,6% mniej niż tydzień wcześniej, a pszenżyto – 389 zł/tonę, tj. również o 3,6% poniżej przeciętnej ceny zakupu z poprzedniego tygodnia.