Z udziałem ministra rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w Parzniewie w VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji.

W trakcie swojego wystąpienia  szef resortu rolnictwa podsumował dotychczasowe działania rządu w zakresie rolnictwa, przedstawił priorytety MR i RW na rok 2017 oraz odpowiadał na pytania  przedstawicieli samorządu rolniczego dotyczące aktualnej sytuacji na rynkach rolnych.

Działacze izbowi  poruszali również problemy związane z koniecznością zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych,  przedłużania dzierżaw obwodów dla kół łowieckich, podejmowanych działań związanych z wystąpieniem w Polsce wirusa ptasiej grypy oraz  procedurą  nabywania uprawnień w zakresie uboju na użytek własny.

Minister Jurgiel zachęcał też członków Krajowej Rady Izb  Rolniczych do zapoznania się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o spółdzielniach rolników, który ma na celu poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych  zachęcić chłopów do zakładania spółdzielni rolniczych oraz zwiększyć  konkurencyjności tych podmiotów na rynku rolnym.

Źródło: MR i RW