Z udziałem ministra rolnictwa – XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Doskonałą okazję do dyskusji na temat obecnej sytuacji na rynku mleka oraz przyszłości europejskiego i światowego mleczarstwa  stanowiło XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej zorganizowane w dniach 14 – 15 września w Hotelu Windsor w Jachrance k/Warszawy. W obradach, których organizatorem  była Polska Izba Mleka uczestniczył również minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel , który przedstawił sytuację na polskim rynku mleka oraz działania podejmowane przez resort rolnictwa.

W dyskusji oprócz przedstawicieli resortu rolnictwa, agencji rządowych działających na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców oraz przedstawicieli spółdzielni mleczarskich i hodowców  brali udział również goście między innymi z Algierii, Filipin, Indonezji, Holandii, Nowej Zelandii, Austrii czy Węgier.

Według  resortu rolnictwa na rynku mleka występuje nierównowaga podażowo–popytowa, która jest wynikiem zwiększonej produkcji mleka i podaży produktów mleczarskich na rynku krajowym i unijnym zwłaszcza w konsekwencji zniesienia systemu kwot mlecznych połączonej z osłabionym popytem na produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijających się oraz embargiem rosyjskim na produkty rolno-spożywcze z UE. Od początku 2016 r. popyt na produkty mleczarskie na rynkach zagranicznych ulega poprawie, jednak w tempie niepozwalającym na szybkie zagospodarowanie powstałych w skutek zwiększonej dynamiki skupu i produkcji nadwyżek produktów mleczarskich. Co prawda notowania cenowe produktów mleczarskich wskazują na poprawę sytuacji na rynku w ostatnich dwóch miesiącach, co może być wstępnym sygnałem odbudowy sytuacji na rynku mleka, jednak do czerwca (najbardziej aktualne dane) utrzymywała się spadkowa tendencja cen skupu mleka.

Problem dostosowania podaży mleka i produktów mleczarskich do tempa odbudowywania się popytu na rynkach zagranicznych będzie w najbliższej perspektywie głównym czynnikiem wpływającym na tendencje cenowe na rynku, co podkreśla Komisja Europejska w ocenie sytuacji i projektowaniu mechanizmów wsparcia na tym rynku, w których kładzie się nacisk na niezwiększanie lub redukcję dostaw mleka.