Jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym?

Komisja Europejska rozpoczęła  konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym.

Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Ministerstwo rolnictwa zachęca zarówno rolników indywidualnych, jak i organizacje rolnicze do wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada 2017 r.

– Zachęcamy do przedstawienia swoich poglądów, opinii na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, klikając pod poniższy link:https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pl – informuje resort rolnictwa

Źródło: MRIRW