fbpx
Strona głównaPrawo i finanseUbezpieczenia i przepisyUbezpieczenie w KRUS a praca zarobkowa. Kiedy można dorobić, a kiedy tracimy...

Ubezpieczenie w KRUS a praca zarobkowa. Kiedy można dorobić, a kiedy tracimy prawo do ubezpieczenia w KRUS?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

O podleganiu z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie decyduje więc łączne spełnienie przez rolnika wszystkich ww. pozytywnych kryteriów kwalifikacyjnych i niezaistnienie chociażby jednej z negatywnych przesłanek –  tak czytamy w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r. III AUa 843/18.

Rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy, czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym  – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym, jednak wedle wprowadzonych w 2015 roku przepisów ubezpieczenie rolnika lub domownika w KRUS jest możliwe jednocześnie z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jednak ustalony limit przychodu z tytułu wykonywania takiej umowy nie może przekroczyć 3 010 zł brutto (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690) 

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 3a ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Ubezpieczenie ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy następują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy ustawy ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące przepisów, pisz na: kontakt@plantpress.pl. Na wszelkie pytania postaramy się odpowiedzieć na łamach naszego portalu.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.