fbpx

Ubezpieczenie w KRUS a praca zarobkowa. Kiedy można dorobić, a kiedy tracimy prawo do ubezpieczenia w KRUS?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

O podleganiu z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie decyduje więc łączne spełnienie przez rolnika wszystkich ww. pozytywnych kryteriów kwalifikacyjnych i niezaistnienie chociażby jednej z negatywnych przesłanek –  tak czytamy w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r. III AUa 843/18.

Rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy, czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym  – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym, jednak wedle wprowadzonych w 2015 roku przepisów ubezpieczenie rolnika lub domownika w KRUS jest możliwe jednocześnie z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jednak ustalony limit przychodu z tytułu wykonywania takiej umowy nie może przekroczyć 3 010 zł brutto (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690) 

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 3a ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Ubezpieczenie ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy następują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy ustawy ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące przepisów, pisz na: kontakt@plantpress.pl. Na wszelkie pytania postaramy się odpowiedzieć na łamach naszego portalu.

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.