Ubezpieczenia rolne wg potrzeb i oczekiwań

Od kilku lat trwają prace nad kształtem ubezpieczeń rolnych w Polsce. Zasadność tych prac potwierdza niesłabnące zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami. Na temat konieczności dostosowania ich zarówno do oczekiwań i potrzeb rolników, jak i lokalnych uwarunkowań rozmawiali wczoraj eksperci podczas konferencji Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce”.”

W dyskusji uczestniczył minister Stanisław Kalemba, który podkreślił, że tematyka ta zawsze była przedmiotem jego zainteresowań. – W warunkach polskich ubezpieczenia rolne mają do odegrania dużą rolę. Produkcja rolna i przemysł spożywczy stanowią bardzo ważną część polskiej gospodarki, a producenci osiągają coraz lepsze wyniki zarówno w zakresie wydajności, jak i jakości. Dzięki temu płody rolne i artykuły spożywcze stanowią znaczną część polskiego eksportu. W związku z tym kwestię stabilności tego sektora należy uznać za kluczową dla funkcjonowania państwa. Polska, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się dużą zmiennością warunków atmosferycznych. Ponadto mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, które powodują większą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, stanowiących realne zagrożenie dla produkcji rolnej – powiedział minister i zauważył, że w związku z intensyfikacją produkcji i rosnącymi kosztami, rośnie również zapotrzebowanie na mechanizmy ubezpieczeniowe chroniące producentów rolnych przed skutkami takich zjawisk jak susze, powodzie, huragany, gradobicia, przymrozki. Stanisław Kalemba przypomniał, że odpowiedzią na te wyzwania było stworzenie systemu powszechnych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co wspomogło proces stabilizacji dochodów producentów rolnych.
Konferencja miała charakter międzynarodowy i wzięli w niej udział przedstawiciele świata polityki i nauki, praktycy branży ubezpieczeniowej oraz przedstawiciele rolników. Organizatorem spotkania była Polska Izba Ubezpieczeń, która od lat uczestniczy w pracach nad kształtem systemu ubezpieczeń rolnych w Polsce. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali potrzebę prowadzenia dalszych rozmów i analiz oraz przyznali, że taka współpraca służy zarówno rolnikom, jak i ubezpieczycielom. Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Źródło: MRiRW