Ubezpieczenia ozimin z dopłatą tylko do 15 listopada

W dniu 15 listopada upływa termin zawierania umów na ubezpieczenie upraw roślin ozimych z 50% dopłatą z budżetu państwa. Jest to jednocześnie termin ubezpieczania upraw ozimych i plantacji wieloletnich (np. sadów) od skutków złego przezimowania.

Po tym terminie będzie istniała możliwość ubezpieczania upraw ozimych, ale już bez dopłaty z budżetu państwa oraz z wyłaczeniem ryzyka złego przezimowania. Wprowadzenie tej granicy czasowej, o której towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie informują rolników, wynika z konieczności precyzyjnego określenia i przekazania ministerstwu informacji o wysokości środków budżetowych potrzebnych do udzielenia dotacji do kosztów zawartych umów ubezpieczeniowych.

źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza
opr. MS
Wrp.pl