Tymczasowy prezes Krajowej Spółki Cukrowej

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej na posiedzeniu 10 października podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu spółki prezesa zarządu – Pawła Piotrowskiego oraz uchwałę w sprawie delegowania Henryka Wnorowskiego, członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa, do czasu powołania prezesa przez Radę Nadzorczą, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy.

Obecny zarząd KSC:

  • Henryk Wnorowski – członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu  –  Prezes Zarządu KSC S.A
  • Krzysztof Kowa – Członek Zarządu KSC S.A.
  • Tomasz Olenderek – Członek Zarządu KSC S.A.
  • Janusz StachowiakCzłonek Zarządu KSC S.A.

Źródło: KSC