Tylko pakietowy system rolniczych ubezpieczeń

W ocenie NSZZ RI ,,Solidarność’’ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 roku, który określa dopłatę do składek z tytułu ubezpieczenia na poziomie 65% składki do 1 ha uprawy oraz 65 składki do 1 sztuki bydła, koni, owiec, kóz lub świń jest krokiem w dobrym kierunku.

Jak zaznacza rolnicza ,,Solidarność’’ zaproponowane rozwiązanie nie reguluje jeszcze kompleksowo i nie uzdrawia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
NSZZ RI „Solidarność” już d dawna postuluje konieczność powrotu do pakietowego systemu ubezpieczeń od ryzyk, zwiększenia środków w budżecie Państwa na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, (które zostały drastycznie zmniejszone w ostatnich latach) a także ostatnio powrotu do określenia minimalnej wartości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

– Tylko systemowe i kompleksowe rozwiązanie kwestii systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zapewni powszechność i efektywność tego systemu, a także pozwoli rolnikom na uzyskanie realnej pomocy w sytuacji wystąpienia określonych zdarzeń losowych – mówi Jerzy Chróścikowski, przewodniczący zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność’’.