Tylko do końca tygodnia można składać wnioski o dofinansowanie

Przypominamy, że już tylko do końca tygodnia można składać w ARiMR wnioski o przyznanie dofinansowania „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”.

Wspominaliśmy niedawno o rozpoczęciu przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na statkach rybackich, a także inwestycje przyczyniające się do selektywnego połowu ryb, czyli zapobiegające odławianiu niewymiarowych osobników. I pomoc tę można uzyskać nie tylko na inwestycje zaplanowane, ale też zrealizowane od 29. czerwca 2009 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Pamiętajmy przy tym, że wsparcie jest przyznawane do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku. Co prawda czasu na jego złożenie pozostało niewiele, ale lepiej późno niż wcale.

Renata Struzik