Tylko do 30. czerwca można otrzymać wsparcie od ARR!

Są jeszcze pieniądze na wsparcie producentów jabłek, gruszek i niektórych warzyw, którzy ucierpieli z powodu wprowadzenia embarga przez Rosję. Można więc wciąż składać powiadomienia do ARR w tej sprawie. Czasu nie pozostało już zbyt wiele…

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 roku w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej ARR informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:

  • 15 817,350 ton jabłek i gruszek,
  • 2 302,412 ton pozostałych produktów (pomidory pod osłonami, marchew, papryka słodka pod osłonami, ogórki pod osłonami)

i może ona zostać objęta wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.
W związku z tym, zainteresowane podmioty mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę nie później jednak niż 4 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2015 r.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA