Tylko do 12 września

Świnia

Tylko do 12 września 2017 roku rolnicy  mogą  składać wnioski o pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń (strefa objęta restrykcjami ASF), których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego oddziału regionalnego  ARiMR.

Źródło: MR i RW