Tylko dla gospodarstw prowadzących produkcje roślinną

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej z przygotowanego przez resort rolnictwa pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych wyniku suszy będą mogły skorzystać tylko gospodarstwa prowadzące wyłącznie produkcję roślinną.

W opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej stosowany przez Rząd sposób obliczania spadku dochodu gospodarstw, nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji ekonomicznej gospodarstw prowadzących oprócz produkcji roślinnej także produkcję zwierzęcą. Dodatkowe koszty poniesione na zakup brakującej paszy nie są, bowiem traktowane jak czynnik zmniejszający przychód w gospodarstwie. Nieurodzaj w produkcji roślinnej w tych gospodarstwach przekłada się bezpośrednio na produkcję zwierzęcą, gdyż skutkuje koniecznością zakupu pasz dla zwierząt i tym samym wzrostem kosztów produkcji.

– Wśród rolników prowadzących produkcję zwierzęcą pojawiają się uzasadnione głosy niezadowolenia, gdyż po wcześniejszych zapowiedziach resortu liczyli na realną pomoc ze strony Rządu, a tymczasem w myśl przyjętych zasad większość gospodarstw hodowlanych pozostawiona zostanie bez wsparcia. Środowisko rolnicze wielokrotnie już sygnalizowało ten problem wskazując, że susza i straty przez nią spowodowane nie ograniczają się tylko do upraw, ale w sposób istotny wpływają także na sytuację w gospodarstwach trudniących się hodowlą zwierząt – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.