Tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu 13 października organizuje szkolenie poświęcone funkcjonowaniu i organizacji “grup producentów rolnych” w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia.

– Przeprowadzenie powyższego szkolenia związane jest z koniecznością doprecyzowania i uszczegółowienia zagadnień związanych z przejęciem uznawania grup oraz prowadzenia rejestrów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówimy również nurtujące doradców i rolników zagadnienia przed planowanym kolejnym naborem wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020 – informuje CDR

Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz CDR O/Radom.

Źródło: CDR