Twarde postulaty Polsusa

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus” podczas ostatniego spotkania z ministrem rolnictwa Wojciechem Mojzesowiczem, przedstawił postulaty, które mają zapewnić prawidłowy rozwój krajowej hodowli i produkcji trzody chlewnej. N”

Wszystkich postulatów jest 10. Polsus” domaga się m.in. Przekazania Stacji Unasienniania Loch na rzecz utworzonej Spółki “Polsus” z udziałem hodowców trzody chlewnej i Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt z Bydgoszczy, wprowadzenia niezależnej jednostki prowadzącej obiektywną ocenę poubojową oraz przygotowania metodyki i wdrożenia do praktyki etykietowania mięsa wieprzowego, co ma na celu nadanie tożsamości produkowanemu mięsu, zwiększanie jego atrakcyjności oraz promocję i ochronę rynku. Ponadto Związek postuluje o uruchomienie silnej giełdy żywca, która miałaby działać w ramach Warszawskiej Giełdy. Zdaniem “Polusa” niezbędne jest również przygotowanie programu monitoringu i zwalczania salmonellozy i rozpatrzenie możliwości realizacji tego programu wraz z programem zwalczania choroby Aujeszkyego, który kilka miesięcy temu został zatwierdzony przez rząd.

Związek zabiega także o wspierane powstawania organizacji branżowej producentów i przetwórców trzody chlewnej i zwiększenie skuteczności przepływu informacji z ministerstwa rolnictwa do hodowców i producentów.

Wszystkie postulaty są dostępne na stronie internetowej Związku www.polsus.pl.

Działania mające na celu poprawę sytuacji producentów żywca wieprzowego, nabrały tempa z początkiem tego roku. Przypomnijmy, że spadająca cena w skupie żywca, doprowadziła do strajków rolników i uruchomienia przez rząd skupu interwencyjnego mięsa. W konsekwencji powstała z inicjatywy Związku Komisja Cenowa, która w cotygodniowych komunikatach podaje uśrednione ceny żywca z kilku największych zakładów mięsnych w Polsce. Stworzono także wzór umowy kontraktacyjnej, który powinien być przestrzegany zarówno przez producetnów jak i odbiorców. Niestety wszystkie te inicjatywny mają charakter propozycji i nie zostały uregulowane prawnie.

M. Simiński, Wrp.pl

N”

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj