TUZ jako odrębne działki rolne

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności zobowiązani są do utrzymywania trwałych użytków zielonych.

Wielu rolników składając wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich nie deklaruje w nich trwałych użytków zielonych, chociaż je posiada. Do powierzchni trwałych użytków zielonych przysługuje jednolita płatność obszarowa. ARiMR informuje, aby grunty stanowiące trwałe użytki zielone (TUZ) deklarować jako odrębne działki rolne podając oznaczenie grupy upraw JPO,TUZ.
Trwałe użytki zielone oznaczają grunt wykorzystywany w sposób ciągły do uprawy bylin paszowych, zarówno uprawnych (sianych), jak również zasianych naturalnie, niewłączony do systemu płodozmianu w gospodarstwie przez przynajmniej pięć lat wstecz.
(Źródło: ARiMR)