Turnusy rehabilitacyjne dla rolników

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie, Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Kołobrzegu, Jedlcu i Świnoujściu.

– Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą i ma  ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji  – informuje KRUS.

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy. Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Źródło: KRUS