Tuczniki w dobrej cenie

Tuczniki w dobrej cenie

Hodowcy świń wreszcie mają powody do zadowolenia. W skupach rośnie zarówno cena jak i zapotrzebowanie na tuczniki. Na targowiskach można też uzyskać dobrą cenę za prosięta.

W dniach 18–24 marca 2019 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzodę chlewną kupowano przeciętnie po 4,50 zł/kg, o 5% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 7% drożej niż przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był o 1% tańszy niż w analogicznym tygodniu 2018 roku – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wzrost cen trzody chlewnej obserwowany jest również w większości krajów Unii Europejskiej.

Jak informuje KOWR w dniach 18–24.03.2019 r. za świnie rzeźne klasy E średnio w UE płacono 143,15 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 5% więcej niż przed miesiącem, ale o 1% mniej niż przed rokiem.

Natomiast jeśli chodzi o prosięta to na krajowych targowiskach w ostatnim tygodniu marca cena jednego prosięcia przeciętnie wynosiła 170 zł i była o 5% wyższa niż tydzień wcześniej i o 4% wyższa niż przed miesiącem.

Źródło: KOWR