TSW – udany mariaż sadowników z producentami warzyw

W dniach 5 i 6 stycznia 2011 roku odbyły się w Warszawie Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, których organizatorem była spółka Agrosimex. Głównymi partnerami targów były firmy Syngenta i Syngenta Seeds, zaś sponsorami Yara i Lowe. Patronem targów był Polski Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy, a odwiedziło ją ok. 5,5 tysiąca osób, głównie sadowników i producentów warzyw. Obok gości z Polski wśród odwiedzających TSW byli również goście z zagranicy, m.in. obywatele Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Węgier.
Wśród wystawców znalazło się wiele firm oferujących środki ochrony roślin, nawozy, nasiona warzyw, materiał szkółkarski, a także maszyny, narzędzia i akcesoria do produkcji sadowniczej i warzywniczej. Bogatą ofertę przedstawiły firmy zajmujące się przechowalnictwem owoców i warzyw, a także oferujące różnego rodzaju usługi dla producentów.
Targi były okazją do nawiązania wielu atrakcyjnych kontaktów biznesowych i zawarcia kontraktów handlowych, a jednocześnie dawały zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym możliwość uczestnictwa w konferencjach, wykładach, a nawet konkursach z cennymi nagrodami.
Merytoryczna część imprezy poświęcona była nowym metodom i technologiom w dziedzinie ochrony roślin, nawożenia oraz uprawy owoców i warzyw. Nie zabrakło także tematyki ekonomicznej związanej z opłacalnością produkcji, trendami cenowymi czy też marketingiem owoców. Wśród wykładowców znaleźli się goście z zagranicy, nie tylko z krajów europejskich, takich jak choćby Austria, Francja, Belgia, Holandia czy Niemcy, ale także z Japonii i Meksyku. Wykłady zostały bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników, zarówno jeśli chodzi o ich tematykę, jak i poziom merytoryczny.
Podczas TSW miała miejsce publiczna inauguracja działalności nowego Instytutu Ogrodnictwa powstałego z połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa z Instytutem Warzywnictwa. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Profesor Franciszek Adamicki.
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa – TSW 2011 należy uznać za sukces organizatora, partnerów i sponsorów targów, ale przede wszystkim wystawców. Liczba gości oraz zawartych kontraktów przekroczyła wcześniej szacowane wielkości, co było tym bardziej zaskakujące, że drugi dzień imprezy przypadł w dniu świątecznym. Wydaje się, że TSW może stać się w najbliższych latach kluczową imprezą handlowo-informacyjną dla całej branży.