Trzy państwa przekroczyły kwoty mleczne

Trzy państwa członkowskie muszą zapłacić 19 milionów euro opłat za przekroczenie kwot mlecznych. Zgodnie ze wstępnymi danymi liczbowymi, Dania, Holandia i Cypr to jedyne państwa członkowskie, które w roku kwotowym 2009/2010 przekroczyły kwoty mleczne, w wyniku czego muszą zapłacić w sumie 19 milionów euro kary. Dla porównania w zeszłym roku opłaty te wynosiły 99 milionów euro, a jeszcze rok wcześniej – 340 milionów euro.

Wskutek zwiększenia kwot uzgodnionego w ramach oceny funkcjonowania WPR w 2008 r. produkcja mleka we Włoszech po raz pierwszy zmieściła się w przyznanej kwocie, ponieważ całkowita produkcja UE wyniosła o około 7 proc. poniżej ogólnego poziomu, w porównaniu do 4,2 proc. w roku kwotowym 2008/09 (od kwietnia do marca).
W sumie wymienione trzy kraje przekroczyły swoje krajowe kwoty o 70 tysięcy ton. Holandia i Dania przekroczyły kwotę dostaw o 0,4 proc., a Cypr o 0,3 proc, w wyniku czego kraje te muszą odpowiednio zapłacić kary w wysokości 13,03 miliona euro, 5,68 miliona euro i 125 tysięcy euro. Holandia przekroczyła także kwotę sprzedaży bezpośredniej o około 2 268 ton, za co musi wnieść dodatkową opłatę w wysokości 631 tysięcy euro. W oparciu o roczne deklaracje państw członkowskich wszystkie pozostałe 24 państwa członkowskie zmieściły się w przyznanych kwotach. Mimo że decyzje podjęte w 2008 r. (zwiększenie kwot i zmiana systemu korygowania zawartości tłuszczu) znacząco zwiększyły możliwości produkcji w roku 2009/2010, jedynie w 10 państwach członkowskich (Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria i Finlandia) odnotowano wzrost dostaw. W rzeczywistości ogólny poziom dostaw obniżył się o 0,6 proc. odzwierciedlając trudną sytuację rynkową: w 11 państwach członkowskich (Czechy, Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Łotwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Słowacja i Szwecja) poziom ten spadł o ponad 2 proc. Po korekcie zawartości tłuszczu dostawy w 15 państwach członkowskich (Bułgaria, Czechy, Estonia, Irlandia, Grecja, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania) były o co najmniej 10 proc. poniżej ich krajowych kwot.