Trzoda chlewna – aktualne ceny

W dniach 4–10.02.2019 r. w krajowych zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzodę chlewną skupowano przeciętnie po 4,13 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem, ale o 3% taniej niż przed rokiem.

Natomiast półtusze wieprzowe zbywano średnio po 6,24 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz wieprzowych była zbliżona do uzyskanej w analogicznym okresie 2018 r.

– Średnia cena zakupu świń rzeźnych klasy E w Unii Europejskiej wyniosła 134,37 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, nieco więcej (o 0,3%) niż tydzień i miesiąc wcześniej, ale o 2% mniej niż przed rokiem. Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 126,61 EUR/100 kg, o 6% niższym niż średnio w UE – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR