Trzeba zmienić procedury planistyczne

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wszczęcie procedury legislacyjnej, dotyczącej zmiany uchwalania studium i miejscowych planów, jaka jest stosowana przez samorządy terytorialne.

Obecnie, jak zaznacza DIR, o przeznaczeniu, sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenu decydują przede wszystkim samorządy terytorialne. Ta właściwość nazywana jest władztwem planistycznym, które oznacza odpowiedzialność za kształtowanie polityki przestrzennej. Procedura sporządzania studium ustanowiona w art. 11 i planów miejscowych ustanowiona w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga informowania właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, których przeznaczenie zmienia studium, a następnie miejscowy plan.

Samorządy terytorialne informacje dotyczące projektu planu oraz terminie składania uwag do tego projektu umieszczają jedynie w prasie miejscowej lub przez obwieszczenie w siedzibie urzędu lub w sposób zwyczajowo przyjęty. To powoduje, że zainteresowani właściciele nieruchomości niekiedy nie mają możliwości na wniesienie swoich uwag czy też przeprowadzenia ewentualnych konsultacji w sprawie zmienianego zagospodarowania przestrzennego w studium lub miejscowym planie.

Samorząd rolniczy wnioskuje  o zmianę powyższych procedur planistycznych aby oprócz instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu, samorządy terytorialne informowały również właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, których zmiany studium i planu dotyczą.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności