Trzeba zagwarantować uczciwe marże

Copa i Cogeca apelują  o wprowadzenie w Unii Europejskiej przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu żywnościowym, by zagwarantować producentom uczciwe marże.

W ocenie Copa – Cogeca  w UE  potrzeba przepisów, by walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi, gdyż inicjatywy dobrowolne się nie sprawdzają. Ceny skupu często nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Jak zaznacza Copa – Cogeca należy skończyć ze sprzedażą poniżej kosztów. Przepisy muszą być egzekwowane przez niezależny organ upoważniony do nakładania kar w razie złamania zasad.

Potrzebujemy uczciwego, przejrzystego i prawidłowo funkcjonującego łańcucha dostaw. Potrzebujemy także pisemnych umów między producentami, przetwórcami i handlowcami i ich egzekwowania, by rolnicy uzyskiwali uczciwe ceny za swoje produkty i otrzymywali płatność na czas. Różne inicjatywy są aktualnie podejmowane na szczeblu krajowym, nam jednak potrzeba unijnych, możliwych do egzekwowania zasad, gdyż duże sieci dystrybucji coraz częściej działają w całej UE dlatego też przepisy obowiązujące w jednym kraju nie zapobiegną nadużyciom zagranicą – mówi Joe Healy, przewodniczący grupy roboczej „Łańcuch żywnościowy” Copa i Cogeca – Musimy zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku. Cieszymy się, że temat ten jest jednym z priorytetów prezydencji słowackiej oraz że posłowie do PE jasno opowiedzieli się za wprowadzeniem przepisów. Komisja Europejska wspomniała, że jest gotowa rozważyć przyjęcie aktów prawnych. Oczekuję większej aktywności ze strony instytucji.

Źródło: Copa – Cogeca