Trzeba wyjaśnić wątpliwości

Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z zapytaniem dotyczącym instytucji (organu państwowego), który jest władny do wystawiania zaświadczeń dotyczących Dużych Jednostek Przeliczeniowych – średniorocznie z gospodarstwa, w którym są zwierzęta należące do rolników ubiegających się o dzierżawę gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach przetargów ograniczonych ofert pisemnych.

Zgodnie z wytycznymi Agencji Nieruchomości Rolnych, w ramach kryterium “intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta”, ma być dokonywana ocena na podstawie obsady inwentarza żywego w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) na 1 ha użytków rolnych. Tymczasem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada stosowne informacje z rejestrów zwierząt i jest najbardziej zorientowana, zaświadczeń dotyczących DJP nie wystawia i rolnicy są odsyłani do innych instytucji, które ewidencji zwierząt nie prowadzą.

W związku docierającymi do samorządu rolniczego sygnałami od zdezorientowanych rolników, DIR poprosił o wyjaśnienie powyższych wątpliwości i jednoznaczną wykładnię, czego ANR potrzebuje, jakich zaświadczeń, aby rolnik mógł spełnić kryterium “intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta” i mógł za nie dostać punkty.

Źródło: DIR