Trzeba wydłużyć termin stosowania nawozów organicznych

Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu stosowania nawozów organicznych na gruntach ornych do 30 listopada 2019 roku.

Na większości obszaru upraw rolnych w regionie kujawsko–pomorskim po raz kolejny wystąpiła susza rolnicza. Jak podkreśla KPIR brak odpowiedniego uwilgotnienia gleby w terminie siewu rzepaku i zbóż ozimych uniemożliwił zastosowanie obornika i gnojowicy, gdyż nie można była wykonać stosownych upraw przykrywających nawozy organiczne.

W wyniku tych ograniczeń rolnicy posiadający dużą obsadę zwierząt nie będą mogli w zgodzie z obowiązującym prawem zagospodarować odchodów zwierzęcychuzasadnia Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko–Pomorskiej Izby Rolniczej.

Źródło: KPIR

Opracował: Samuel Skrzysz