fbpx

Trzeba wesprzeć europejskich rolników

Poniżej publikujemy list Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim do Jeana Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiego w sprawie wsparcia nadzwyczajnego w związku z suszą i embargiem rosyjskim.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Brak opadów i wysokie temperatury, które w tym roku dotknęły znaczną część państw członkowskich UE doprowadziły do drastycznego pogorszenia warunków produkcji rolnej. Pierwsze szacunki przeprowadzone przez najbardziej dotknięte państwa członkowskie wskazują na wielomiliardowe straty producentów rolnych.

Jak wynika z ostatniego raportu Wspólnego Centrum Badawczego z 17 września, ostatnie lato było najgorętsze lub należało do najgorętszych w historii m.in. w krajach Beneluksu, Czechach, Niemczech, Polsce, Skandynawii czy w Wielkiej Brytanii, ale poważnie dotknięte zostały również inne kraje. Co więcej, na wielu obszarach jest to już kolejny „stracony” sezon, biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wichury czy ulewne deszcze. Rezultatem jest następny znaczący ubytek plonów i zagrożenie dla płynności finansowej gospodarstw.

W odpowiedzi na sygnały, który otrzymywaliśmy od rolników w okresie letnim, na pierwszym powakacyjnym spotkaniu Komisji AGRI odbyliśmy debatę w tej sprawie, podczas której posłowie podkreślali wyjątkowo trudną sytuację w sektorze. Wskazywano m.in, że na terenach najbardziej dotkniętych suszą straty w dochodach rolników są tak znaczące, a sytuacja ekonomiczna dużej części gospodarstw tak poważna, że bez wsparcia nadzwyczajnego duża ich liczba może upaść. Podkreślano szczególnie drastyczny brak paszy dla zwierząt, która musi być importowana, a często rolnicy zostali nawet zmuszeni do redukcji stad z tego powodu, na co też wskazywali posłowie.

Tegoroczna susza wpisuje się w szereg niekorzystnych wydarzeń, które dotknęły unijny sektor rolny w ostatnich latach. Mamy tutaj na myśli m.in. rosyjskie embargo, kryzys mleczarski czy niekorzystne skutki liberalizacji handlu, a w perspektywie jest jeszcze Brexit będący źródłem dużej niepewności na rynkach.

Szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się nadal na rynku owoców i warzyw, na co m.in. wskazywali posłowie z: Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Włoch w swoim liście z 7 sierpnia do komisarza Hogana wzywającym do przedłużenia nadzwyczajnego wsparcia producentów owoców w związku z nadal obowiązującym embargiem rosyjskim.

Wszystko to przekłada się na pogorszającą się sytuację dochodową naszych rolników, których dochody i tak pozostają na poziomie niespełna połowy średniej dla innych grup zawodowych, z czego dodatkowo połowę stanowi wsparcie unijne.

Mając na uwadze bardzo trudną sytuację gospodarstw dotkniętych suszą, która na niektórych obszarach nadal się utrzymuje, oraz negatywne skutki embarga rosyjskiego zwracam się do Pana Przewodniczącego oraz Kolegium Komisarzy o przedsięwzięcie nadzwyczajnych środków kompensacyjnych, aby uchronić sektor rolny przed kolejnym kryzysem. Doceniając dotychczasowe działania komisarza Hogana w tym zakresie – m.in. przyśpieszenie wypłaty płatności bezpośrednich, zwolnienie z wymogów zazielenienia czy dopuszczenie zwiększonej pomocy ze strony państw członkowskich, uważam jednak, że rolnicy potrzebują wsparcia finansowego dla przynajmniej częściowego pokrycia strat poniesionych w wyniku suszy i kontynuacji embarga rosyjskiego.Jest to tym bardziej istotne i pilne biorąc pod uwagę zbliżające się wybory europejskie.

Z poważaniem,

Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×KZPRiRB podcasty - baner