Trzeba uwzględnić potrzeby rolników

Szkody wyrządzane w uprawach rolnych  przez  zwierzęta dziko żyjące spędzają sen z powiek wielu rolników. Szczególnie, że rekompensaty wypłacane przez koło łowieckie często nie pokrywają poniesionych przez chłopów nakładów. 

Spotkanie spada  dzików czy jeleni na plantacji np.  kukurydzy nikogo już nie dziwi. Dlatego zdaniem chłopów konieczne jest doprowadzenie do jak najszybszego wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie ustawy w kształcie uwzględniającym potrzeby rolników.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku wygasły ważne zapisy ustawy Prawo łowieckie. W związku z tym ,jak podkreśla samorząd rolniczy konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie przepisów ustawy dotyczących poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników.

Ponadto uregulowania wymagają najważniejsze dla rolników sprawy, jak: szacowanie szkód przez niezależne podmioty, Fundusz odszkodowawczy ze źródłem finansowania, również z budżetu państwa, wpływ środowiska rolniczego na wielkość populacji zwierzyny.

Dlatego też  Krajowa Rada Izb Rolniczych  zwróciła się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie.

Źródło: KRIR