Trzeba usprawnić scalanie gruntów

Izby rolnicze postulują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów ustawy dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień dotyczących scalania gruntów.

Zdaniem samorządu rolniczego obecnie obowiązujące przepisy dotyczące scalania i wymiany gruntów nie sprzyjają wymianie gruntów pomiędzy właścicielami m.in. ze względu na funkcjonowanie wojewódzkich biur geodezyjnych.

– Do obowiązujących przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne należałoby wprowadzić uprawnienia dokonywania wymian gruntów przez prywatnych geodetów. Przykładowo w województwie opolskim brak jest wojewódzkiego biura geodezyjnego, a najbliższe biuro jest dostępne w Krakowie, wobec czego wymiana małych działek jest dla nich nieopłacalna – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd