Trzeba rozmawiać zakładami przetwórczymi

W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku owoców  26 września z inicjatywy Związku Sadowników RP, odbyło się spotkanie starostów, burmistrzów, wójtów lub ich przedstawicieli z powiatu grójeckiego, rawskiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego, tj. z gmin: Belsk Duży, Błędów, Biała Rawska, Białobrzegi, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Mszczonów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn oraz Warka.


Jak udało się nam ustalić w trakcie rozmawiano o doraźnych i długofalowych sposobach rozwiązania problemów i zapewnienia opłacalności produkcji. Najwięcej uwagi poświęcono dramatycznie niskim cenom skupu jabłek przemysłowych i wpływowi na poziom cen owoców deserowych.

W ocenie sadowników  jedną z głównych przyczyn obecnych kłopotów jest wykorzystywanie przez niektórych przetwórców przewagi rynkowej i proponowanie rażąco niskich cen.

Dlatego też  trakcie spotkania zastanawiano się nad realnymi sposobami oddziaływania na zakłady przetwórcze.

Obradujący doszli do wniosku, że konieczne jest spotkanie z przedstawicielami wiodących zakładów przetwórczych funkcjonujących na terenie Mazowsza i podjęcie z nimi rozmów celem zmiany obecnej sytuacji. Podobne spotkania organizowane są przez Związek Sadowników RP w innych częściach Polski – informuje Związek Sadowników RP.

Źródło: ZS RP