Trzeba przyspieszyć wypłatę dopłat bezpośrednich

Samorząd rolniczy domaga się przyspieszenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty dopłat bezpośrednich niezależnie od tego, czy zostały przeprowadzone kontrole w tych gospodarstwach. Zdaniem izb rolniczych płatności te rolnicy powinni otrzymać do 31 grudnia danego roku.

Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych rolników niepokoi sytuacja związana z wstrzymaniem wypłaty zaliczek dla gospodarstw, które zostały wytypowane do kontroli. Zarząd KRIR wnioskuje, aby gospodarstwa kontrolowane w danym roku miały zagwarantowane prawo do wypłaty 50% płatności.

– Rolnicy wskazują również na problem ze sposobem naliczania płatności bezpośrednich. Rolnicy powinni otrzymywać, po wyliczeniu płatności przez ARiMR informację, jaka kwota będzie im wypłacona w danym roku. Ostatnie lata są niekorzystne dla rolników ze względu na warunki pogodowe, które negatywnie przekładają się na sytuację finansową gospodarstw rolniczych – informuje KRIR.

Według izb rolniczych wprowadzenie postulowanych zmian mogłoby przyczynić się do stabilizacji sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz