Trzeba pomóc hodowcom drobiu

Zdaniem Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj resort rolnictwa powinien zmobilizować Ośrodki Doradztwa Rolniczego do regularnego i przynajmniej comiesięcznego publikowania kosztów produkcji żywca drobiowego w oparciu o wzór uwzględniający wszystkie koszty ponoszone przez hodowcę.

W ocenie PZHDiPJ publikowanie takich kosztów przez niezależne instytucje, jakimi są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, pomoże hodowcom w negocjacjach umów z ubojniami.

Konieczna jest też zmiana prawa, polegająca na wprowadzeniu obligatoryjnego 14-dniowego terminu płatności za produkty rolne. W tej chwili, w świetle obowiązujących przepisów, możliwe jest wydłużenie tego terminu nawet powyżej 30 dni. – Powoduje to, że z jednej strony firmy paszowe nakładają na hodowcę obowiązek płatności w terminie 14 dni, z drugiej, ubojnie przedłużają płatność powyżej 30 dni. W skrajnych przypadkach powoduje to utratę płynności finansowej przez hodowcę i konieczność zaciągania niepotrzebnych pożyczek-  uzasadniają swój wniosek hodowcy drobiu z Pomorza.

Źródło: PZHDiPJ