Trzeba ograniczyć import zbóż z Ukrainy

Rolnicy z Lubelszczyzny zaniepokojeni są spadkiem cen w skupie kukurydzy mokrej. Proponowana obecnie cena wynosi 370 zł/tonę i spada z dnia na dzień. Jak podkreślają jeszcze tydzień temu cena kukurydzy mokrej kształtowała się na poziomie 380 zł/tonę.

– Sytuacja jest na tyle dziwna, iż w obecnym roku obserwujemy drastyczny spadek plonów spowodowany klęską suszy. W ubiegłym roku z 1 ha można było zebrać do 11 ton kukurydzy. Obecnie plony kukurydzy wynoszą 6-7 ton/ha, a wiec spadek plonów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi ok 40%. W ubiegłym roku ceny kukurydzy mokrej na skupie kształtowały się na poziomie 480 zł/tonę. Tymczasem proponowana cena w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła już ponad 20% i jest już poniżej kosztów opłacalności – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Z relacji rolników wynika, że podmioty skupowe posiadają już duże ilości ziarna kukurydzy i nie są zainteresowane jej skupem z naszego rynku wewnętrznego. Według nich kukurydza ta najprawdopodobniej sprowadzana jest z Ukrainy. Dlatego zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej należało by zwiększyć kontrolę jakościową przewożonych przez granicę zbóż.

– Koszty produkcji kukurydzy na Ukrainie są znacznie niższe niż w Polsce. Związane jest to nie tylko z posiadaniem lepszych jakościowo ziem, ale również brakiem zobowiązań przestrzegania w produkcji norm i zasad, które wprowadziła UE dla krajów członkowskich. Na Ukrainie nie ma wymogu, że środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodne ze standardami unijnymi. Stosuje się tam środki produkcji, które w naszym kraju jak i w całej UE są niedozwolone od wielu lat. Zachodzi obawa, że w uprawie kukurydzy stosowana jest atrazyna — herbicyd do zwalczania chwastów, który jest zabroniony w UE. W związku z tym jaką szansę ma polski producent rolny konkurujący na rynku z producentem z Ukrainy – dodaje Jędrejek.

Lubelska Izba Rolnicza uważa, że trzeba koniecznie podjąć działania w celu ograniczenia lub zablokowania importu zbóż z Ukrainy. Ponadto dążyć do zmian regulacji i prawa w zakresie bezcłowego importu zbóż z Ukrainy.

– Wprowadzanie dodatkowych kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną na import zbóż dla Ukrainy przez UE, powinno równocześnie wiązać się z wprowadzeniem tych samych zasad i norm w produkcji rolnej jakie muszą spełnić producenci rolni w całej UE oraz wprowadzeniem organów kontroli powołanych do przestrzegających tych zasad – podsumowuje prezes LIR.

Źródło: LIR

Opracował: Krzesimir Drozd