fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNajnowsze informacjeTrwałe użytki zielone. Zmiany wraz z nową WPR

Trwałe użytki zielone. Zmiany wraz z nową WPR

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym został przesłany do opiniowania do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Nowelizacja dotychczas obowiązującego rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w projekcie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Ma ono na celu określenie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym na potrzeby normy GAEC 9 wskazanej w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 2021/2115, które są objęte zakazem zaorywania lub przekształcania – czytamy w piśmie przewodnim skierowanym do ww. Instytucji. 

W dotychczasowym stanie prawnym funkcjonowało pojęcie “trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym”; był to komponent płatności bezpośrednich – płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, zwany „płatnością za zazielenienie”. Nowelizacja zmienia ten termin na “trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym”. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym objęte zakazem zaorywania lub przekształcania wyznaczane będą po raz kolejny. Obszary wyznaczone projektowanym rozporządzeniem położone są na obszarach Natura 2000, na których obowiązują już wymogi dotyczące ekstensywnego użytkowania oraz zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony.  

Na wskazanych w projektowanym rozporządzeniu trwałych użytkach zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym obowiązywać będzie zakaz zaorywania lub przekształcania. Pod pojęciem zakazu przekształcania rozumie się m.in. zaorywanie, zamianę na inne użytki rolne, zalesianie, zabudowę lub eksploatację torfu i kruszyw. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby w ramach GAEC 9 trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000 zostały wyznaczone w oparciu o plany zadań ochronnych albo plany ochrony ustanowione do dnia 30 czerwca 2022 r. Natomiast na pozostałych obszarach Natura 2000, dla których nie ustanowiono do dnia 30 czerwca 2022 r. planów zadań ochronnych proponuje się, aby TUZ wrażliwe pod względem środowiskowym wyznaczyć na podstawie danych zgromadzonych w zasobach banku inwentaryzacji przyrodniczych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

W załączniku do projektowanego rozporządzenia zostały wskazane poszczególne numery działek ewidencyjnych, na których znajdują się trwałe użytki zielone. Z załącznika wyłączono działki położone na obszarach Natura 2000, dla których w okresie do 30 czerwca 2022 r. zostały opublikowane plany zadań ochronnych lub plany ochrony. Obszar Natury 2000, dla którego zostały zatwierdzone plany zadań ochronnych oraz plany ochrony, zgodnie z danymi przekazanymi przez ARiMR, zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2017 z 457 955 ha do 804 674 ha w roku 2022. W związku z powyższym powierzchnia trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowych, dla których zostały zatwierdzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony również uległa zwiększeniu – z 128 335 ha do 287 742 ha. Natomiast powierzchnia trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym wskazanych w załączniku do projektowanego rozporządzenia zwiększyła się z 80 938 ha w 2018 roku do 107 909 w 2022 roku. 

2 KOMENTARZE

  1. Ciekawe co rolnik ma z tych ograniczeń? Jego łąka a nie może jej przesiać bo muszą kozie brody rosnąć które nie są wartościowe dla bydła, ale podatek za nie musi zaplacic

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.